ALV dinsdag 13 maart

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING VICTORIA

Hierbij nodigt het Bestuur U uit, tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 13 maart 2018 in het clubhuis aan de Kralingseweg. Aanvang 20:00 uur

 Agenda

1.     Opening en mededelingen

2.     Verslag van de ALV van dinsdag 9 mei 2017 en de extra ledenvergadering van maandag 20 november 2017*

3.     Jaarverslagen 2017 van de Secretaris, Jeugd Commissie en Technische Commissie*

4.     Jaarverslag Penningmeester incl. Jaarrekening 2017*

5.     Verslag Kascommissie over het jaar 2017. Benoeming leden Kascommissie 2018

6.     Decharge Bestuur voor het in 2017 gevoerde beleid

7.     Bestuurssamenstelling en huidig aftreedrooster

8.     Begroting en vaststellen contributie voor het jaar 2018* 

9.     Aanpassing statuten TV Victoria*

10.  Activiteiten en Activiteitenkalender 2018 (toernooien en competitie)*

11.  Horeca in eigen beheer

12.  SV Victoria, investeringen

13.  Padel

14.  Banen, plannen Gemeente en baanonderhoud

15.  Rondvraag en sluiting

Voor de met * aangegeven posten kunnen de betreffende documenten beschikbaar gesteld worden op aanvraag bij de Secretaris via secretaris@tv-victoria.nl vanaf twee weken voor de ALV

Namens het Bestuur,

Charley Veels, voorzitter

Rotterdam 12 februari 2018

 

Nieuws overzicht