ALV dinsdag 13 november 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING VICTORIA

Hierbij nodigt het Bestuur U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 13 november 2018 in het clubhuis aan de Kralingseweg. Aanvang 20:00 uur

 Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de ALV van dinsdag 13 maart 2018*

3. Goedkeuring statuten volgens richtlijn KNLTB

4. Begroting en vaststellen contributie voor het jaar 2019*

5.  SV Victoria, investeringen, groen projecten

6. Horeca in eigen beheer

7. Padel laatste ontwikkelingen

8. Banen, plannen Gemeente en baanonderhoud

9. Rondvraag en sluiting

Voor de met * aangegeven posten kunnen de betreffende documenten beschikbaar gesteld worden op aanvraag bij de Secretaris via secretaris@tv-victoria.nl vanaf twee weken voor de ALV

Namens het Bestuur,

Charley Veels, voorzitter

Nieuws overzicht