Overlijdingsbericht erelid mevrouw Jean Rinkel-Quertier

Geachte leden van tennisvereniging Victoria,

Met leedwezen geven wij kennis van het droeve bericht dat ons erelid Jean Rinkel-Quertier afgelopen woensdag is overleden op 93-jarige leeftijd.

Jean heeft zich meer dan 50 jaar zeer intensief ingezet in het stimuleren van het jeugdtennis op Victoria. Dagelijks was zij te vinden op Victoria, waar ze ieder kind kende. Reeds in de midden jaren 60 organiseerde zij al bal- en slagvaardigheidsdagen voor de jeugd. Daarna heeft zij zich tientallen jaren als bestuurslid met de portefeuille jeugd, als technisch commissie lid en als jeugdcommissie lid ingezet om trainingen, wedstrijden en bal- en slagvaardigheid evenementen te organiseren. Ieder jaar weer zette zij zich met hart en ziel in om de jeugdtrainingen en de jeugdcompetitie teams in te delen. Een zeer lastige taak waarbij rekening gehouden moest worden met de vele activiteiten die de Victoria kinderen al hadden en ook met de persoonlijke voorkeuren van kinderen (en ouders). Tot voor enige jaren, toen zij al ver in de tachtig was, zagen we Jean nog regelmatig op Victoria rondlopen om tijdens de competitie dagen de tennisballen voor de teams klaar te zetten en naar de partijen te kijken. Zij sloeg ook geen ALV over om haar inbreng te geven, zelfs bij de laatste ALV van maart 2018.

Jean Rinkel was zelf een zeer getalenteerde speelster, die haar carrière startte op het Engelse gras. Met name het dubbelspel was haar specialiteit, hetgeen haar twee keer tot de halve finale op Wimbledon heeft gebracht maar ook stond zij twee keer in de kwart finale in het enkel spel. In Nederland speelde zij in de top mee, vooral in de dubbel met haar toenmalige man Ivo Rinkel, die zij op het grastoernooi van Queens in 1946 had leren kennen.

Victoria verliest in Jean een zeer gewaardeerd erelid, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de successen en de continuïteit van de tennisvereniging Victoria. Wij zullen haar met grote eerbied en dankbaarheid blijven herinneren. In ieder geval zal haar naam boven baan 1 menig lid hierbij helpen. Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het tennisbestuur,

Charley Veels Voorzitter

Nieuws Overzicht