ALV

ALV dinsdag 10 maart om 20 uur in het clubhuis

NB de vorige notulen zijn te vinden op de website onder tabblad TV Victoria en dan onder tabblad notulen. U moet wel ingelogd zijn

Agenda: 

1. Opening

 

2. Mededelingen

 

3. Benoeming P.Hannema als bestuurslid

 

4. Jaarverslag commissies

 

5. Jaarverslag penningmeester

 

6. Verslag kascommissie

 

7. Goedkeuring notulen (A)LV vergadering 13-03-2019 en 12-11-2019

 

8. Decharge bestuur gevoerde beleid 2019

 

9. Begroting 2020

 

10. Contributie 2020/ vrijwilligersbijdrage

 

11. Park: LED verlichting, nieuwe doeken, onderhoud

 

12. Status SV bestuur

 

13. Rondvraag
 
Nieuws Overzicht