Update Covid en oproep voor vrijwilligers SV Victoria

Allereerst hopen wij als bestuur dat jij en je naasten deze periode waarin het corona virus vele mensen hard raakt, in goede gezondheid doorkomen. Je gezondheid blijft toch het belangrijkste en daarom zijn er vanuit de overheid strenge richtlijnen uitgevaardigd die verspreiding van het virus moeten beperken. De sportverenigingen zijn gesloten, hoewel sommigen menen dat tennis uitstekend te spelen is met een onderlinge afstand van 1,5 meter, volgen we toch de richtlijnen van de regering en de KNLTB en blijft het gehele Victoria park gesloten tot nader orde. Dit betekent ook dat de competitie vooralsnog is uitgesteld. Als de richtlijnen worden versoepeld dan is er het plan om de competitie in het weekend van 9/10 mei te starten en dan uit te spelen. De KNLTB heeft aangegeven hierover op 21 april een nader besluit te nemen.

De tennisbanen zijn wel geheel geprepareerd op de start van het seizoen en ze liggen er prachtig bij dankzij de inspanningen van onze groundsman Ber Janse. Alle lijnen zijn vernieuwd waardoor ze vooral minder snel los komen en met het nodige schuren en schaven en gravel aanvoer is een prachtig speelveld gecreëerd. Zodra het park opengaat kan er dus volop gespeeld en getraind worden.

Wat is het effect van de sluiting van de sportparken voor onze vereniging. Het is een enorme teleurstelling dat er met de afgelopen zonnige weken niet gesport kon worden. De maanden maart, april en mei zijn voor de SV Victoria de drukste maanden omdat hockey- en tenniscompetitie samenvallen. Dit vertaalt zich vooral in een sterk verminderde inkomsten uit de horeca, waardoor er in deze maanden verlies gemaakt wordt in plaats van winst. Voor de tennisvereniging betekent dit dat de bijdrage aan de SV in 2020 aanmerkelijk hoger zal liggen dan eerdere jaren. De SV en de TV komen daardoor niet meteen in de financiële problemen maar er zijn geen mogelijkheden om de contributie te verlagen omdat het park een tijd gesloten is geweest. Een vereniging is er voor maar ook van alle leden en gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat de vereniging deze crisis overleeft. Ondanks het feit dat je nog niet kan spelen verzoeken wij je, als de je de contributie nog niet betaald hebt, deze zo spoedig mogelijk te betalen.

Vrijwilligers gezocht voor SV Horeca commissie en IT commissie: Als bestuur hebben we wel besloten de vastgestelde vrijwilligersbijdrage dit jaar nog niet te heffen.  Bij een gesloten park is het lastig om vrijwilligersactiviteiten te doen. Wel zijn we dringend op zoek naar iemand met horeca ervaring en affiniteit om mee te denken hoe we de horeca in het clubhuis op een hoger plan kunnen brengen. Te denken daarbij zijn adviezen over beter maaltijd aanbod, efficiëntere bar processen en keukenorganisatie. De SV horeca commissie bestaat daarvoor uit een afvaardiging van iedere sport. Daarnaast willen we binnen de SV een commissie vormen om de IT systemen te moderniseren en beter op elkaar af te stemmen. Verbeteringen bij de websites en administratieve software alsmede de beveiliging van het hele IT-systeem zijn zeer wenselijk. Wie wil zich daarvoor inzetten?

Voor beide functies kun je je aanmelden bij voorzitter@tv-victoria.nl.  Wil je meer over details of tijdsbesteding van deze functies weten, bel dan met Gus Gevaerts  (06534022245)

 Wij hopen ieder binnenkort weer in goede gezondheid op de tennisbaan te kunnen begroeten

 Het bestuur van TV Victoria

Nieuws Overzicht