Digitaal afhangen All United, app overbelast

Helaas blijkt het netwerk van All United overbelast te zijn (geweest) en derhalve komen niet consequent alle namen van reserveringen  van het digitale afhangbord in de Club-app te voorschijn. Om zeker te zijn van reserveringen vraag ik u allen om voorlopig via de website te checken wie op welke baan staat aangezien de app niet te vertrouwen is op dit moment wat betreft de reserveringen. Een juiste reservering maken in de Club-app lijkt geen probleem op te leveren. Op de website van Victoria kunt u het baanoverzicht (na inloggen) vinden op: Afhangbord inzien. Om een baan te reserveren gaat u ook na ingelogd te zijn naar: ONLINE AFHANGEN TENNIS. Voor meer instructies over digitaal afhangen en inloggen zie eerder artikel op de site: Instructies inloggen website en digitaal afhangen

Zie het bericht van All United: Server All United overbelast

Heeft u vragen over het inloggen of digitaal afhangen mail dan naar ons via:secretaris@tv-victoria.nl

Nieuws Overzicht