Dinsdag 30 november ledenvergadering online

De ledenvergadering zal wegens de laatste Corona ontwikkelingen toch weer alleen online gehouden worden en start om 20 uur op dinsdag 30 november. Dus niet in het clubhuis zoals eerder vermeld! U kunt zich aanmelden voor de LV door een mail te sturen aan secretaris@tv-victoria.nl. Dan krijgt u ook de link om deel te kunnen nemen.

Agenda: 

1.             Update stand van zaken Tennishal

2.             Samenstelling bestuur TV Victoria & SV Victoria

 

3.             Groot onderhoud banen

4.             Financiën – overzicht exploitatie TV Victoria lopend jaar 2021

5.            Aanmelden KNLTB Voorjaarscompetitie 2022, data en betrokkenen 

6.              Vrijwilligersbijdrage

 

7.             Contributie

 

8.             Evenementen suggesties gevraagd

9.             W.v.t.t.k.

 

10.     Afsluiting

 

Nieuws Overzicht