Vertrouwenscontactpersoon procedure en uitleg

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. 

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag en het is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij geen partij zal kiezen. U kunt bij de VCP terecht als iemand bij de tennisvereniging u een onprettig gevoel geeft. Als u vindt dat die persoon bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kunt u dit met de VCP bespreken. De VCP luistert naar uw verhaal en komt pas in actie als u aangeeft dat u dit wil. Het kan dus ook zo zijn dat u alleen even uw hart lucht. De VCP  behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar probeert u de weg naar een goede oplossing aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport Nederland (https://nocnsf.nl/nieuws/2021/05/centrum-veilige-sport-nederland) van NOC*NSF, welke getraind zijn om inhoudelijke begeleiding te geven.

Waarom een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen de vereniging een VCP aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Binnen TV Victoria hebben wij Irma van Oorschot als VCP aangesteld. Ze is bereikbaar via de mail: irmavanoorschot@hotmail.com

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

Van de gesprekken die er tussen u en de VCP plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.


Het bestuur

Veilig Sportklimaat Overzicht