Veilig Sportklimaat

TV Victoria is een tennisvereniging, die toegankelijk wil zijn voor iedereen en waar men op een prettige en veilige manier de tennissport kan bedrijven. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar helaas laten incidenten bij andere sportverenigingen en sportbonden zien dat dat het niet altijd is. Daarom heeft TV Victoria besloten om beleid op te stellen en te implementeren ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging. In dit document wordt stilgestaan bij wat ongewenste omgangsvormen zijn, worden de rollen van trainers, vrijwilligers, Jeugdcommissie, de Vertrouwenscontactpersoon en het Bestuur toegelicht en wordt de meldprocedure inzake ongewenste omgangsvormen beschreven.

Downloads:

Veilig Sportklimaat Overzicht