Lidmaatschap

Lidmaatschap tennisvereniging Victoria

De contributies zijn met ingang van seizoen 2018-2019 als volgt:

• Jeugd t/m 5 jaar               gratis

• Jeugd 6 t/m 7 jaar            €50,-

• Jeugd 8 t/m 11 jaar         €100,-

• Jeugd 12 t/m 18 jaar        €150,-

• Senioren                          €220,-

• Studenten tot 26 jaar       €110   

(na inzending van kopie van bewijs van full time studie in lopend studiejaar)

De leeftijd wordt genomen in het jaar dat een kind/student jarig is. Dus een kind van 7 die op 31 december 2018 8 wordt is een 8 jarige

Aan leden die GEEN machtiging voor automatische incasso's hebben afgegeven wordt 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via de email naar de ledenadministratie: leden@tv-victoria.nl

De opzegging dient voor 1 december van het lopende jaar in bezit te zijn van de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als een bevestiging van ontvangst is ontvangen.