Lidmaatschap

Lidmaatschap tennisvereniging Victoria

De contributies zijn met ingang van seizoen 2018-2019 als volgt:

• Jeugd t/m 5 jaar               gratis

• Jeugd 6 t/m 7 jaar            €50,-

• Jeugd 8 t/m 11 jaar         €100,-

• Jeugd 12 t/m 18 jaar        €150,-

• Senioren                          €220,-

•Studenten tot 26 jaar       €100

(na inzending van kopie van bewijs van full time studie in lopend studiejaar)

•Korting 50% voor leden van hockey en squash Victoria voor lidmaatschap TV Victoria alleen in het eerste jaar

(nota bene het gaat om echte leden en niet oudercontributie bij hockey, er moet een bewijs gezonden worden van volwaardig lidmaatschap en je mag in afgelopen twee jaar niet eerder lid zijn geweest bij TV Victoria)

De leeftijd wordt genomen in het jaar dat een kind/student jarig is. Dus een kind van 7 die op 31 december 2018 8 wordt is een 8 jarige

Aan leden die GEEN machtiging voor automatische incasso's hebben afgegeven wordt 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via de email naar de ledenadministratie: leden@tv-victoria.nl

De opzegging dient voor 1 december van het lopende jaar in bezit te zijn van de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als een bevestiging van ontvangst is ontvangen.