Afscheid groundsman Peter Soek zaterdag 18 mei

Na veel jaren werken op TV Victoria heeft onze groundsman de pensioen leeftijd bereikt. Wij bedanken hem voor alles wat hij in alle afgelopen jaren voor de tennisvereniging heeft gedaan. Op zaterdag 18 mei zal er een afscheidsborrel zijn vanaf 16 t/m 19 uur in het clubhuis van Victoria. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Wij hopen die dag hem door een groot aantal leden in het zonnetje te kunnen zetten.

Nieuws Overzicht