Lidmaatschap/Membership

(English below)

Als je wilt trainen bij een van de tennisscholen van TV Victoria moet je lid zijn bij TV Victoria aangezien je traint op onze banen. Het tennis seizoen loopt van eind maart t/m ergens in oktober, mede afhankelijk van het weer. Als lid kan je onbeperkt tennissen. Je moet altijd eerst afhangen online via de website na ingelogd te zijn, via de app van TV Victoria of in het clubhuis op het digitale afhangbord met een KNLTB pas (uitleg baan afhangen en introducé). Het complex heeft 11 banen! Verder zijn er nog drie padel banen waar je apart van ons lidmaatschap een baan kan huren (padelbaan huren). Er wordt in het voorjaar en het najaar competitie gespeeld waarvoor je je kan aanmelden (zie gegevens aanmelden competitie). Tzt wordt dat op de site gemeld en er zijn verschillende speeldagen. Bij regen kan er mogelijk in de hal gespeeld worden. Deze banen moeten dan wel gehuurd worden via online baan reserveren in de tennishal. In de zomer geldt er een speciale korting voor Victorialeden (zomerkorting binnenbanen voor Victorialeden). 

Als er vragen zijn kunt u mailen naar secretaris@tv-victoria.nl

--- English ---

If you want to train at one of TV Victoria's tennis schools, you must be a member of TV Victoria as you train on our courts. The tennis season runs from the end of March to somewhere in October, depending on the weather. As a member you can play unlimited tennis. You always have to reserve online via the website after logging in, via the TV Victoria app or in the clubhouse on the digital board with a KNLTB pass (explanation of board and introducing). The complex has 11 courts! There are also three padel courts where you can rent a court separately from our membership (padel rent). Competitions are played in the spring and autumn for which you can register (see information to apply for competition tennis). This will be reported on the site in due course and there will be several match days. In the event of rain, it may be possible to play in indoors. These courts must then be rented via online court reservation indoortennis. In the summer there is a special discount for Victoria members (summer discount for Victoria members).

If you have any questions, please email to secretaris@tv-victoria.nl