Lidmaatschap

De contributies zijn als volgt:

 

• Jeugd tot 8 jaar  €50,-

• Jeugd 8-12 jaar € 100,-

• Jeugd 12- 18 € 150,-

• Studenten tot 26 jaar € 150 > Na inzending van kopie van bewijs van full time studie in lopend studiejaar. (Bijvoorbeeld bewijs van inschrijving).

• Senioren  €200,-

 

 

Aan leden die GEEN machtiging voor automatische incasso's hebben afgegeven wordt 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Beeindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december per mail aan de ledenadministratie kenbaar worden gemaakt (leden@tv-victoria.nl).