Lidmaatschap

De contributies zijn met ingang van seizoen 2018-2019 als volgt:

 

• Jeugd t/m 5 jaar               gratis

• Jeugd 6- 8 jaar                 €50,-

• Jeugd 8-12 jaar                €100,-

• Jeugd 12- 18                    €150,-

• Senioren                          €220,-

• Studenten tot 26 jaar       €110   

(na inzending van kopie van bewijs van full time studie in lopend studiejaar)

  

Aan leden die GEEN machtiging voor automatische incasso's hebben afgegeven wordt 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december per mail aan de ledenadministratie kenbaar worden gemaakt (leden@tv-victoria.nl).