Lidmaatschap

Lidmaatschap tennisvereniging Victoria

De contributies voor seizoen 2023 (1-1-2023 t/m 31-12-2023) zijn als volgt (let op daar waar hockeylid staat geldt ook voor squash leden, betreft combinatielidmaatschap):     

 

Vol

seizoen

Na 1 juli

Hockeylid#

vol seizoen

 

Hockeylid#

na 1 juli

Jeugd t/m 5 jaar

gratis

gratis

gratis

gratis

Jeugd 6 t/m 7 jaar

€60,-

€30,-

€40,-

€30,-

Jeugd 8 t/m 11 jaar

€110,-

€55,-

€55,-

€30,-

Jeugd 12 t/m 18 jaar

€160,-

€80,-

€80,-

€50,-

Senioren

€230,-

€115,-

€115,-

€60,-

Studenten*< 26 jaar

€110,-

€60,-

€60,-

€60,-

# Combinatielidmaatschap met Hockey/Squash: Het gaat bij hockeyleden om echte leden en niet oudercontributie, er moet een bewijs gezonden worden van volwaardig lidmaatschap en je mag in afgelopen twee jaar niet eerder lid zijn geweest bij TV Victoria).

*Studenten korting alleen na inzending van kopie van bewijs van full time studie in lopend studiejaar.  

•Let op de vrijwilligersbijdrage is voor IEDEREEN, voor volwassenen bedraagt het € 25,- en voor jeugd t/m 18 jaar € 15,- per jaar.  Na 1 juli 50% korting, respectievelijk € 12,50 en € 7,50. Voor meer informatie zie elders op de website.

De leeftijd wordt genomen in het jaar dat een kind/student jarig is. Dus een kind van 7 die op 31 december 2022 8 wordt is een 8 jarige.

Aan leden die GEEN machtiging voor automatische incasso's hebben afgegeven wordt € 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Leden die een automatische incasso hebben afgegeven geven toestemming voor incasso van contributie, vrijwilligersbijdrage, eventuele deelname competitie en overige door het lid aangegane verplichtingen jegens TV Victoria. Indien de automatische incasso om wat voor reden (dan ook) wordt teruggedraaid wordt tevens een administratieve toeslag in rekening gebracht van € 20,- en het lidmaatschap tijdelijk op geschort totdat betaling en melding van betaling heeft plaatsgevonden.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via de email naar de ledenadministratie: leden@tv-victoria.nl

De opzegging dient voor 1 december van het lopende jaar in bezit te zijn van de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als een bevestiging van ontvangst is ontvangen.
 
Cancellation of membership can only be done by an email to: leden@tv-victoria.nl
 
The cancellation needs to be done before December 1 of the current year, the cancellation is final upon confirmation by the membership administration.