Wijziging personeel op het complex van Victoria

 

Een nieuw gezicht bij Victoria: Marinus Elenbaas

 

Het SV bestuur laat u weten dat er per 1 maart enkele wijzigingen onder de medewerkers van de SV Victoria gaan plaats vinden.

 

Met ingang van 1 maart verlaten twee collega’s het complex op Victoria, te weten Pieter Roosendaal, manager Victoria en onze kok Thijmen Tijhuis. Omdat Pieter ouderschapsverlof heeft opgenomen is hij per direct niet meer aanwezig op het sportcomplex. Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat per 1 maart er al een opvolger voor Pieter is gevonden. Marinus Elenbaas zal de functie als manager Victoria gaan vervullen. Pieter zal nog wel voor een zorgvuldige overdracht met zijn opvolger zorgen. Om in de tussenliggende periode enige continuïteit te waarborgen is Marinus al gestart met zijn werkzaamheden. Naar een nieuwe kok wordt nog gezocht.

 

Door deze wijzigingen kan het zijn dat de horeca in de komende periode wellicht niet aan bepaalde wensen en service kan voldoen. Wij vragen daar begrip voor. Wij zijn drukdoende om zo snel mogelijk de service weer op orde te krijgen.

 

We bedanken Pieter en Thijmen en wensen hen alle succes met de voortzetting van hun loopbaan. Wij wensen Marinus veel plezier toe in zijn nieuwe functie. U kunt Marinus tegenkomen op het complex en als u vragen heeft kunt u bij hem terecht. U kunt ook altijd contact opnemen met het bestuur van de hockey, tennis of squash vereniging. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van bovenstaande ontwikkelingen.

 

Wij wensen u veel sport en horeca plezier toe en hopen u snel te zien op ons fraaie complex,

  

Hartelijke groet,

SV bestuur Hockey/Tennis/Squash

Nieuws Overzicht