Vrijwilligersbijdrage

 

Dit bericht gaat over de introductie van de vrijwilligersbijdrage in onze vereniging en de activiteiten waar hulp gevraagd wordt van de leden.

In de ALV van 10 maart 2020, vlak voor het uitbreken van de corona, is de vrijwilligersbijdrage besproken als middel om het clubgevoel en verenigingsleven binnen Victoria te versterken. Na 2 jaar met verschillende perioden van thuis zitten, zien we als bestuur nog meer de noodzaak om de leden bij elkaar te brengen. Naast het sportieve deel binnen onze club, speelt gezelligheid en samenwerking een belangrijke rol. De inzet van de leden is daarbij van groot belang. Met de introductie van de vrijwilligersbijdrage hopen we dit te stimuleren. De hoogte van de bijdrage bedraagt € 35,- voor senior-leden en € 25,- voor juniorleden. Deze vrijwilligersbijdrage wordt teruggestort als je gedurende het verenigingsjaar hebt ingezet voor de vereniging. De inzet kan doormiddel van kleine activiteiten die maximaal een dagdeel kosten. 

Op de website is reeds een aantal activiteiten gepubliceerd. Na inloggen onder je eigen account kun je jezelf voor een specifieke dag en tijdstip aanmelden. Zie ook inloggen. Op deze dagen zal er, onder leiding van onze groundsman Ber Jansen, gewerkt worden aan het klaar maken van het park voor het nieuwe tennisseizoen. In de loop van deze maand zal de lijst met activiteiten uitgebreid worden en kun je een bijdrage leveren aan de club door, samen met andere leden of bijvoorbeeld je competitieteam, iets te doen wat bij je past.

Uiteraard hoopt het bestuur dat ieder lid aan het einde van het jaar zijn vrijwilligersbijdrage heeft teruggekregen. Mocht er geld overblijven dan zal dit gebruikt worden om het clubleven te stimuleren. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je deze sturen naar activiteiten@tv-victoria.nl.

De komende maanden zullen diensten worden aangemaakt op de website voor onderstaande activiteiten, waarop je kunt intekenen.

Park onderhoud Onkruid verwijderen
Zwerfvuil opruimen
Gras maaien
Kleine reparaties
Meubilair schoonmaken
Hekken nalopen en repareren
Planten bakken verzorgen
Baan onderhoud Lid worden baancommissie
Walsen/egaliseren
Kleine baanreparaties
Lijnen vegen
Gravel bijstrooien
Clubhuis onderhoud Leestafel opschonen en vullen
Reinigen hek met hoge druk spuit
Onkruid verwijderen op terras
Tennishal onderhoud Banen schoonmaken
Stofzuigen
Tapijt reparaties
Clubactiviteiten Begeleiden Smashing Thursday
Evenementencommissie lid
Toernooien organiseren/begeleiden
Begeleiden jeugdactiviteiten
Buddy van nieuw lid zijn
Organiseren G- en rolstoeltennis activiteiten
Sponsorcommissie lid
Jeugdcommissie lid
Organiseren competitie afsluiting
Nieuws Overzicht