Victoria

 In de zomer van 1885 is een aantal junioren ontevreden over de fusie van de 2 toenmalige cricketclubs die Rotterdam rijk is: Excelsior en RCC. Ze komen bij elkaar in een geheime vergadering en besluiten om zich af te splitsen en hun eigen vereniging op te richten: Het is 1 september 1885 als de Rotterdamsche Cricketclub Victoria wordt geboren.

Omdat cricket alleen een zomersport is wordt nog in het oprichtingsjaar besloten om naast cricket ook te gaan voetballen. En dat gaat niet geheel onverdienstelijk! Nog voor de eeuwwisseling komt Victoria uit in de 2e klasse B, met tegenstanders als Ajax en Go Ahead Eagles en in 1890 worden ze tot ieders stomme verbazing kampioen. Maar de voetbalopleving is van korte duur en al snel gaat het bergafwaarts met de prestaties. In 1899 wordt daarom besloten om de voetbaltak te vervangen voor hockey en het zal tot 1948 duren voordat er weer onder Victoriaanse vlag gevoetbald wordt.

De eerste hockeywedstrijd vindt plaats in oktober 1899 en vanaf dat moment is de Rotterdamsche Cricket en Voetbalclub omgedoopt in Rotterdamsche Cricket en Hockeyclub Victoria. In 1907 verandert de naam in Rotterdamsche Hockeyclub Victoria omdat de cricketactiviteiten in dat jaar gestaakt worden.

Het is toevalligerwijs ook 1885 als Rotterdam door de Engelse invloeden van die tijd voor het eerst kennismaakt met tennis. Na eerst op weilandjes te hebben gespeeld wordt op 11 juni 1886 The Anglo Dutch Lawn Tennisclub opgericht. De eerste paar jaar wordt op gras gespeeld, maar al in 1890 wordt de eerste cementbaan aangelegd. Het aantal enthousiaste leden stijgt snel en in 1908 treedt de club toe tot de NLTB. Vele successen volgen en Anglo is een exclusieve club. In 1921 betaalt men maar liefst 45 gulden lidmaatschap. Deze hoge contributie draagt er mede aan bij dat eind jaren 20 het aantal leden drastisch terugloopt en de prestaties blijven ver achter bij de eerste gloriejaren op de Heuvel.

Een jaar na de bevrijding, in 1946 fuseert Anglo Dutch met tennisclub Kralingen en de naam wordt gewijzigd in Anglo Dutch Kralingen combinatie. Helaas zorgt dit ook niet voor een opleving en het ledenaantal blijft teruglopen. Rotterdamsche Hockeyclub Victoria heeft last van hetzelfde probleem en na wat aarzelingen besluiten beide sportverenigingen in 1948 te fuseren en een nieuw complex aan de Kralingseweg te betrekken. De geboortegolf na de 2e wereldoorlog en de aanleg van de Rotterdamse wijk Alexanderpolder zorgen voor een enorme groei in het aantal leden. Zo erg dat er in 1954 zelfs een ledenstop wordt ingevoerd. Een jaar eerder is besloten om weer te gaan cricketen en zo wordt na een pauze van 46 jaar de bakermat van Victoria: cricket, weer tot leven gebracht.

De jaren hierna maakt de club een periode van grote bloei door. Het aantal leden stijgt nog altijd explosief en in de jaren 60 vindt er een belangrijke gebeurtenis plaats. In 1961 wordt hockey voor de jeugd ingevoerd en in 1967 volgt ook tennis voor de jeugd. In 1971 kan men voor het eerst ook in de winter doortennissen. Er wordt een opblaasbare ballon over “baan 6” geplaatst. Omdat deze oplossing niet ideaal is wordt deze omstreden ballon uiteindelijk in 1984 definitief afgebroken.

Vanaf 1937 vindt er in Rotterdam al squash plaats en in 1941 wordt de Vereeniging Squash Rackets Rotterdam opgericht. In het begin is squash niet zo populair, maar vanaf de jaren 50 stijgt het aantal leden gestaag. In de jaren 70 huurt de VSRR banen van de gemeente Rotterdam, maar in maart 1977 besluit Victoria om zelf 4 squashbanen te bouwen. In 1979 volgt dan ook de bijna niet te vermijden fusie van Victoria met de VSRR en vanaf dat moment kun je 3 sporten beoefenen op het complex van Victoria. In 1988 wordt de beslissing genomen om voor nieuwbouw te gaan en in 1990 vindt de opening plaats van het huidige complex. Een modern verzamelcomplex dat in de afgelopen 25 is verworden tot een multi functioneel complex waar men op kunstgras kan hockeyen, overdekt kan tennissen en in perfecte omstandigheden kan squashen. Sinds 2016 werd 1 tennisbaan omgezet in drie padel banen.

Wie had dat gedacht in 1885…